Concursul la nivel județean, în vederea ocupării posturilor/catedrelor vacante/rezervate

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI din data de 04.09.2019

Candidații care trebuie să susțină PROBA SCRISĂ în cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, se vor prezenta între orele 8,00-8,30 în sălile de concurs. PROBA DE CONCURS va începe la ora 9,00

PROBA SCRISĂ se va desfășura astfel: pentru suplinitorii CALIFICAȚI - proba durează 4 ore, iar pentru suplinitorii NECALIFICAȚI - proba durează 3 ore. Suplinitorii NECALIFICAȚI după scris, vor susține și proba de INTERVIU.

Concursul se desfășoară în CORPUL B, etajul I și II.

SĂLILE DE CONCURS - etajul I: BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6 și etajul II: BII1, BII2, BII3, BII4.

PLANIFICAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI

PROGRAMARE INTERVIU - suplinitori NECALIFICAȚI

SĂLILE DE BAGAJE - parter: BP4 - pentru etajul I și BP5 - pentru etajul II.

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania