Heder

NOUTĂŢI

Toate informațiile necesare desfășurării examenul de bacalaureat le găsi la secțiunea EXAMENE - BACALAUREAT


INSPECȚII LA CLASĂ ȘI PROBA PRACTICĂ - AN ȘCOLAR 2023-2024

INFORMARE

REPLANIFICARE 14.06.2024 - INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ

REPLANIFICARE - INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ

PLANIFICARE - INSPECȚIE SPECIALĂ LA CLASĂ

PLANIFICARE - PROBA PRACTICĂ


PLANIFICARE ORELOR DE CONSILIERE CU PĂRINȚII/ELEVII - AN ȘCOLAR 2023-2024

PLANIFICARE CONSILIERE

ACORDAREA BURSELOR - AN ȘCOLAR 2023-2024

METODOLOGIA-CADRU DE ACORDARE A BURSELOR

BURSE ȘCOLARE

FORMULAR CERERE ELIBERARE DUPLICAT ACTE DE STUDII

FORMULAR CERERE

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE - COLEGIUL TEHNIC ”TRANSILVANIA” BRAȘOV

CONDIȚII SPECIFICE

ORARUL ELEVILOR, pe anul şcolar 2023-2024, ESTE AFIŞAT PE SITE, LA SECŢIUNEA ORAR


LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC aprobată de Consiliul de Administraţie al CTTransilvania

DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC


LISTA FUNCȚIILOR DIN ȘCOALĂ CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE - 31.03.2024

TRANSPARENTA VENITURILOR


   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania