Heder

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII

MISIUNEA ŞCOLII

„Şcoala noastră are rolul de a fi promotor al unui capital de cunoaştere tehnică şi tehnologică strict necesar unei societăţi care a avut o dezvoltare industrială şi care în prezent se află în căutare de noi soluţii economice pentru domeniile avansate ale producţiei aeronautice şi construcţiilor de maşini.

Colegiul Tehnic „Transilvania” răspunde unei nevoi exprimate de piaţa actuală a muncii, de angajatorii autohtoni şi de investitorii din spaţiul european, de a le pune la dispoziţie tineri instruiţi şi adulţi specializaţi în profesii specifice domeniului tehnic.

Ne adresăm absolvenţilor de gimnaziu prin promovarea egalității de şanse pentru toţi, indiferent de sex, religie, etnie şi categorie socială, asigurăm prin potenţial cognitiv şi orientare vocaţională, resurse de evoluţie personală şi socială.”

VIZIUNEA ŞCOLII

Motto:

- Integrare socio-profesională a absolvenților
- Responsabilitate și profesionalism

„Susţinem un învăţământ tehnic de calitate, flexibil şi dinamic, pentru a asigura absolvenţilor noştri competenţe şi abilităţi tehnice care să-i califice pe o piaţă a muncii cu standarde ridicate de competitivitate şi diversitate, într-o societate a cunoaşterii, deschisă spaţiului european.”

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania