Heder

CONCURS

POST SCOS LA CONCURS

AGENT PAZĂ

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI

REZULTATE FINALE

REZULTATE INTERVIU

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA PROBA SCRISĂ

REZULTATE - PROBĂ SCRISĂ

REZULTATELE PROBEI DE SELECȚIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

REZULTATELE PROBEI DE SELECȚIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Anunț cu tematica și bibliografia de concurs - AGENT PAZĂ

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania