Heder

CONDUCERE

DIRECTOR

prof. FELEGEAN ELENA DANIELA

CATEDRE ŞI PROFESORI 2020-2021

CATEDRA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
GHERGHINEL DANIELA AURORA
COJOCARU DIANA LĂCRĂMIOARA

CATEDRA: LIMBA ENGLEZĂ
ICHIM JULIA
CĂCIULĂ ELENA ADINA
ZICHIL ILEANA RUXANDRA

CATEDRA: LIMBA FRANCEZĂ
PELEI MIHAELA TEODORA
RADU MARIA MAGDALENA

CATEDRA: MATEMATICĂ
CHIRCAN DANA SORINA
GHEORGHIŞOR RODICA
GIURGESCU PATRICIA FLAVIA
TICHIE DIANA GORGIANA

CATEDRA: FIZICĂ
TĂNASE NICOLETA

CATEDRA: CHIMIE
GLIGA CARMEN MIHAELA
NEGRILĂ PLATONIA

CATEDRA: BIOLOGIE
GOȘMAN ANDREEA
HARCO DANIELA

CATEDRA: GEOGRAFIE
STERNER MIHAELA

CATEDRA: ISTORIE
BARBU GABRIEL
SIMION TUDOREL

CATEDRA: SOCIO-UMANE / CONSILIER PSIHOLOG
LINZING CARMEN NICOLETA
URDUZAN ANCA OANA

CATEDRAL: RELIGIE
AGHINIȚEI ELENA
PREDA LIVIU

CATEDRA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
HERMENEAN LAURENŢIU VIOREL
GERU GEORGIANA

CATEDRA: TEHNICĂ/ING.MECANIC
FELEGEAN ELENA DANIELA
POTOPEA MARIANA
COTINGHIU CAMELIA LUMINIȚA
DRĂGAN VIOLETA
HUDIŢĂ DANIELA
ZAMFIR FĂNUŢA
ICHIM SILVIA
PÂRVU VIOREL
AL-DERWESH NELA MARIANA
PÂRVU MARCELA ELENA

CATEDRA: TEHNICĂ/ING. ELECTROMECANIC
HOCIUNG LILETA

CATEDRA: TEHNICĂ/ING.+ M.I. - INDUSTRIE ALIMENTARĂ
CISMĂRESCU MARIANA

CATEDRA: TEHNICĂ/MAIŞTRI INSTRUCTORI - MECANIC
AURSULESEI DĂNUŢ
BECHERU NICOLAE
DIACONU GHEORGHE
SCÎNTEIANU ION
STOIANOVICI MARIUS

CATEDRA: TEHNICĂ/MAISTRU INSTRUCTOR - ELECTROMECANIC
LUPU IOAN GABRIEL

CATEDRA: ESTETICĂ
POCOVNICU MIHAELA DENISIA
GIDO-ILEA IOANA ADINA

DIRIGINŢI 2020-2021

IX A – Prof. Daniela Aurora Gherghinel
IX B – Prof. Geta Mariana Cismărescu
IX C – Prof. Violeta Drăgan

X A – Prof. Fănuța Zamfir
X B – Prof. Nicoleta Tănase
X C – Prof. Mihaela Teodora Pelei

XI A – Prof. Silvia Ichim
XI B – Prof. Mihaela Sterner
XI C – Prof. Mariana Potopea

XII A – Prof. Daniela Hudiţă
XII B – Prof. Camelia Luminița Cotinghiu
XII C – Prof. Julia Ichim
XII D – Prof. Carmen Nicoleta Linzing

IX P1 – Prof. Mihaela Denisia Pocovnicu
IX P2 – Prof. Anca Oana Urduzan
IX P3 – Prof. Lileta Hociung
IX P4 – Prof. Carmen Mihaela Gliga

X P1 – Prof. Dana Sorina Chircan
X P2 – Prof. Diana Lăcrămioara Cojocaru
X P3 – M.I. Nicolae Becheru
X P4 – Prof. Mihaela Moise

XI P – M.I. Gheorghe Diaconu

XII S - Prof. Diana Georgiana Tichie
XIII S - Prof. Elena Adina Căciulă

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 2020-2021

Secretar

MIHAI IOANA SILVIA

Administrator financiar

PETRIŞOR MARCELA

Bibliotecar / Secretar

REHNER ROXANA CRISTINA

Administrator patrimoniu / muncitor

BUCUŢEA TIBERIU

Informatician

HUDIŢĂ DANIELA

PERSONAL NEDIDACTIC 2020-2021

Agenţi de pază
SCORŢANU CIPRIAN CONSTANTIN
TABUȘCĂ EMIL

Îngrijitoare
BÂRZOI MARIANA
CRISTEA MARIA
PALOTE MARIA

Fochişti
BUCUR ERZSEBET ADELA
APOPEI MARIUS CĂTĂLIN
HRIHOREANU ANDREI

PERSONAL MEDICAL 2020-2021

Medic
MONICA NETEJORU

PROFESOR ITINERANT 2020-2021

LORINA GOIT

VENITURILE SALARIALE CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/28.06.2017

SITUAŢIA VENITURILOR 31 martie 2021

DOCUMENT DIRECTOR

Declarația de interese 2018-2019

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania