BACALAUREAT 2019

Susținerea PROBELOR SCRISE - sesiunea iunie-iulie 2019

Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov este ARONDAT la CENTRUL DE EXAMEN: Colegiul Tehnic ”MIRCEA CRISTEA” Brașov

Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA PROBA DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE

REZULTATE LB. ENGLEZĂ

12 IUNIE 2019 - Sala 8 se va desfăşura PROBA SCRISĂ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Candidații se vor prezenta la ora 11, cu O ORĂ înainte de începerea probei și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

PROBA SCRISĂ este structurată pe două părţi:

- prima parte a probei scrise evaluează competenţa de înţelegere a unui text citit - 20 minute;

- partea a doua a probei scrise evaluează competenţa de producere de mesaje scrise - 120 minute.

12 IUNIE 2019 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - SCRIS

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - ENGLEZĂ AUDIȚIE - SALA 8

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - ENGLEZĂ SCRIS - SALA 8

13 IUNIE 2019 - Sala 8 se va desfăşura PROBA ORALĂ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

Candidații se vor prezenta cu O ORĂ înainte de ora afişată și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.

13 IUNIE 2019 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - ORAL

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA C - ENGLEZĂ ORAL

Proba de evaluare a competențelor digitale

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA PROBA DE EVALUARE DIGITALE

REZULTATE DIGITALE

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA D - 07 IUNIE 2019, ORA 12 - Sala 6

REPARTIZARE CANDIDAȚI - DIGITALE

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA PROBA DE EVALUARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

REZULTATE LIMBA ROMÂNĂ - ORAL

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

REPARTIZARE CANDIDAȚI - PROBA A - 03 IUNIE 2019 - Sala 8

REPARTIZARE CANDIDAȚI

ZILELE DE DESFĂŞURARE A PROBELOR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în LIMBA ROMÂNĂ: 03 iunie 2019

Evaluarea competenţelor DIGITALE: 07 iunie 2019

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ: 12 iunie 2019 (AUDIŢIE + SCRIS) şi 13 iunie 2019 (ORAL)

REPARTIZAREA PENTRU FIECARE PROBĂ SE VA AFIŞA CU O ZI ÎNAINTE PE SITE-UL ŞCOLII ŞI LA AVIZIER.

Candidații se vor prezenta cu O ORĂ înainte de începerea probei și vor intra la examen prezentând CARTEA DE IDENTITATE.


INFORMAŢII BACALAUREAT

În atenţia candidaţilor

Informare privind prevederile art.12 din OMEN 4792_2017

Canale - semnalare nereguli

Informare

DOCUMENTE ȘI INFORMĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

Documente specifice:

Ordinul MEN nr. 4830 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat 2019

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

PROCEDURA nr. 26651 / 14.02.2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale - 2019

Programele pentru disciplinele examenului de Bacalaureat (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.800/31.08.2010)

Metodologia de bacalaureat 2011 valabilă în 2019

Înscrierile pentru examenul de bacalaureat la secretariatul școlii: 27-30 mai 2019 între orele 8,00 - 14,00, iar în data de 31 mai 2019 între orele 8,00 - 12,00.

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat 2019

LEGISLAŢIE şi MODELE DE SUBIECTE pentru Examenul de Bacalaureat

LINKURI UNIVERSITĂȚI

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019

  1. CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie xerox
  2. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) – copie xerox
  3. CARTE DE IDENTITATE sau PAȘAPORT– copie xerox
  4. FIȘA DE ÎNSCRIERE

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania