Heder

EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE - NIVEL 4

ANUNȚ SUSȚINERE PROIECTE - NIVEL 4 - sesiunea august 2023

Candidații se vor prezenta la examen cu CEL PUȚIN O JUMĂTATE DE ORĂ MAI REPEDE decât ora la care sunt programați și vor avea asupra lor CARTEA DE IDENTITATE

Planificare susținere proiect

Planificare atestate 22.08.2023

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

OME nr. 4325 din 29 mai 2023

LEGISLAȚIE

Metodologie examen de certificare - Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.434/2014

Metodologie

Ordinul Ministerului Educației - modificarea și completarea Metodologiei din 2014 - filiera tehnologică

Ordinul Ministerului Educației nr. 6419 / 15 decembrie 2022

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023

OME nr. 4759 din 22 august 2022

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania