EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE - NIVEL 4

REZULTATELE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE - NIVEL 4

Rezultate examen de certificare - iunie 2020

LEGISLAȚIE

OMEN nr.4909 din 23.08.2019 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania