EXAMENE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE - NIVEL 4

19 IUNIE 2019 - REPARTIZARE CANDIDAȚI - SALA 6

REPARTIZARE CANDIDAȚI

LEGISLAȚIE

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic

ORARUL DE UTILIZARE A LABORATOARELOR DE INFORMATICĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania