PROIECT • " FIT FOR FUTURE "

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN PROIECTUL ” FIT FOR FUTURE”


Activitățile din proiectul ” Fit For Future” inițiat de de Clubul Economic German și în care a fost cooptat și Colegiul Tehnic Transilvania Brașov, au constat în :

 
· Lansarea proiectului în cadrul colegiului la data de 11.04.2011, în sala festivă , eveniment pentru care am selectat 96 de elevi din clasele a X și a XI- a .La acest eveniment au participat reprezentanți din partea tuturor firmelor germane din Brașov și din împrejurimi;
· Încheierea unui contract cadru între conducerea Colegiului Tehnic Transilvania Brașov și conducerea Clubului Economic German ( DWK);
· Întocmirea de CV-uri și scrisori de intenție împreună cu elevii care au dorit să aplice pentru o săptămână de practică;
· Informarea periodică a elevilor( la avizierul școlii ) cu datele de depunere a aplicațiilor cât și cu rezultatul lor;
· Susținerea interviurilor pentru elevii selectați, pentru care am pregătit sălile de clasă astfel încât această acțiune să decurgă asemănător unui interviu din cadrul unei firme;
· Instructajul inițial înainte de săptămâna de practică efectivă , cu toate cerințele impuse de firmele care au acceptat elevii ;
· Realizarea de prezentări Power Point cu impresiile și experiența dobândită pe parcursul efectuării săptămânii de practică;
· Participarea la reuniunea finală de feed-beak în data de 16.06.2011, la sala Europa 2 de la complexul Aro Palace unde elevii au avut un schimb interactiv de idei cu conducerile firmelor componente ale Clubului Economic German, și unde au fost premiați ;
· Elevii selectați pentru practică au fost:
Nr.
crt.
Nume şi prenume Clasa
Firma solicitată
Firma la care se face practica
Postul
1 Potocea Flavius XI C Aerotec Schaeffler Calitate
2 Moraru Elena XI C Schaeffler Schaeffler MOVE
3 Botea Elena XI C DTR DRT Calitate
4 Stoian Radu XI C Aerotec DRT OperatorCNC
5 Scânteie Dragoş XI D Aerotec DRT Specialist maşina de măsurat

Din discuțiile purtate cu elevii particpanți la acest proiect am observat că pentru viitorul lor profesional, astfel de practică este bine venită, ei putând să-și dea seama dacă o meserie la care s-au gândit li se potrivește sau nu, și dacă ar face față lucrului într-o astfel de interprindere.
Elevii colegiului nostru au fost felicitați pentru abnegația cu care au rezolvat o serie de probleme care li s-au dat pe parcursul săptămânii cât și pentru modul lor de comportare.

 
DIPLOME

 
   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania