PROIECT • LEONARDO da VINCI • Olanda 2012


PROIECT LEONARDO da VINCI
LLP-LdV/IVT/2010/RO/099

Măsurările corecte  aduc rezultate perfecte
( Good measurements bring good results)

Perioada: 18/03/2012-31/03/2012 BREDA - OLANDA

Participati :     
1. COBZARIU GEORGE
2. DAFINESCU CIPRIAN
3. GAVRILĂ ROBERT CRISTINEL
4. GHELASE BETTINA
5. GRAMA MĂDĂLIN
6. HORODINCU IOAN
7. IVANICĂ VLAD
8. LASLĂU EDUARD IONUŢ
9. MARIN DIANA MARIA
10. NIŢOIU ROBERT IOAN
11. POP ALEXANDRU NICOLAE
12. POPA ADRIAN
13. POPA CONSTANTINA
14. STOICA OVIDIU DANIEL
15. SUCIU LAURENŢIU MIHAI

Profesor insotitor: Potopea Mariana

PARTENERI:

 1. Colegiul Tehnic "TRANSILVANIA" Braşov, judeţul Braşov,  România – promotorul;
 2.  “ROC West Brabant”, Breda, Olanda – organizaţia de primire

PRINCIPALELE OBIECTIVE SPECIFICE :

 1. formarea competenţelor tehnice în selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare;
 2. formarea abilităţilor de a analiza rezultatele măsurării;
 3. formarea abilităţilor de a utiliza tehnicile de măsurare pentru mărimile tehnice specifice proceselor industrial
 4. formarea abilităţilor de a utiliza pachete de aplicaţii grafice (ex. AutoCAD) pornind de la măsurările realizate în timpul instruirii practice;
 5. formarea abilităţilor de a identifica şi utiliza elemente hard şi soft;
 6. formarea abilităţilor de a interpreta şi modifica desene în 2D şi 3D;
 7. imbunătăţirea abilităţilor elevilor de a comunica într-o limbă străină utilizând un limbaj tehnic specific domeniului mecatronicii, stabilind astfel relaţii profesionale noi.

ECHIPĂ PROIECT:

  • prof. Felegean Daniela Elena – director/ reprezentant legal
  • prof. Marcu Mariana – director adjunct
  • prof. Potopea Mariana – coordonator /responsabil proiect
  • prof. Clinciu Mihaela Rodica – membru echipă gestiune proiect
  • ec. Feltscher Irina Adriana - membru echipă gestiune proiect
  • prof. Hociung Lileta – membru echipă selecţie
  • prof. Ichim Julia  - membru echipă selecţie

   

 
 
   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania