PROIECT • COLECTARE SELECTIVA

afis

afis

 

A. INFORMATII GENERALE

CE REPREZINTĂ COLECTAREA SELECTIVĂ?
Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Conform legii 132/ 06.07.2010, instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător şi amplasate în locuri speciale accesibile cetăţenilor.

PRINCIPALUL AVANTAJ AL COLECTĂRII SELECTIVE:
Prin colectarea selectivă a materialelor refolosibile care mai apoi se pot recicla , se reduce consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie), precum şi nivelul emisiilor nocive în aer.

CE ESTE RECICLAREA ?
Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare. De asemenea, reciclarea permite comunităţilor să reducă costurile de depozitare a deşeurilor. Consumul de energie este şi el influenţat pozitiv de reciclare.
Numai prin efortul nostru de a colecta selctiv activitatea de reciclare devine eficienta din punct de vedere economic .

CE SE POATE RECICLA ?

Sticla.
Se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuarţ, calcarul, soda (produs poluant).
Reciclarea sticlei menajează mediul şi economiseşte în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea.
Sticla este 100% reciclabilă, recuperarea ei salvând un volum important de resurse energetice. Fabricarea sticlei din cioburi consumă mult mai puţină energie decât fabricarea ei din materiile 3 prime de bază. Sticla reciclată se foloseşte la fabricarea recipientelor pentru băuturi sau pentru hrană, precum şi ca izolator în construcţii. În mod normal sticla clară (incoloră) recuperată serveşte la fabricarea produselor din sticlă clară, în timp ce sticla colorată se foloseşte la realizarea produselor colorate. Din acest motiv unele programe de recuperare cer cetăţenilor separarea pe culori a sticlelor recuperate.

 

Hârtia de ziar.
Materiile prime utilizate pentru fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate şi a 90% din cantitatea de apă (300 l) necesare pentru producerea a 1 kg. de hârtie albă. De asemenea, prin reciclarea deşeurilor de hârtie, se elimină clorul toxic, necesar producerii hârtiei albe. Hârtia de ziar recuperată se foloseşte în mod uzual la editarea de publicaţii, izolaţii de diverse tipuri sau produse de tip aşternut în crescătoriile de animale. Reciclarea hârtiei salvează un spaţiu important în rampele de deşeuri. Deşeurile de hârtie se predau în saci de plastic sau în baloţi legaţi. Aceştia pot conţine toate tipurile de hârtie tipărită.

 

Plasticul.
Industria de mase plastice a creat un sistem de codificare care permite consumatorilor identificarea diferitelor tipuri de plastice utilizate în industria ambalajelor. Codul poate fi regăsit pe spatele celei mai mari părţi dintre containere. Dintre multele tipuri de material plastic utilizate în domeniul ambalajelor, se reciclează în mod uzual: ambalajele de apă minerală / sucuri, confecţionate din PET (tetraftalat de polietilenă), materie prima reciclabila. Ambalajele se predau clătite, cu dopul şi inelul îndepărtate. Etichetele de hârtie nu trebuie îndepărtate. Ambalajele de culori diferite se separă. Cele clare vor conduce la obţinerea unor granule cărora li se poate da orice întrebuinţare. Cele colorate se amestecă şi se colorează în procesul de topire cu diferite culori, în funcţie de destinaţia care urmează să li se dea.

Aluminiul
Eeste cel mai valoros dintre produsele casnice reciclate. Din recipientele de băuturi din aluminiu se realizează noi produse cu aceeaşi destinaţie şi cu un consum energetic incomparabil mai mic. Se recomandă ca înainte de depozitarea recipientelor în vasul de colectare adecvat, să se verifice că materialul este aluminiu cu ajutorul unui magnet. Recipientele trebuie clătite înaintea stocării pentru a nu conduce la înmulţirea insectelor. Ele pot fi strivite pentru a ocupa mai puţin spaţiu. Alte produse din aluminiu care se pot recicla sunt folia de aluminiu curată, tăvile curate de prăjituri, componentele detaşabile din echipamentul sau mobilierul de bucătărie.

 

CUM SE POT IMPLICA ELEVII ŞI PROFESORII ?
Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul de colectare selectivă din propria şcoală sau din zona unde locium cât şi din zona unde ne petrecem vacanţa. Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în DEPOZITAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR. Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele categorii:

· Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;
· Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
· Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care se ocupă cu achiziţionarea acestora;
· Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice, ce pot fi valorificate la punctele “REMAT”;
· Deşeuri umede (resturi vegetale, animale etc.).

 

DESCRIEREA PROIECTULUI


1. PREZENTARE
Iniţiatorul proiectului „ Arată Că-Ţi Pasă ! Colectează Selectiv! ” , Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov, sprijinit de specialiştii parteneri va realiza o informare a persoanelor desemnate din unităţile şcolare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor. Acest proiect, se doreşte a fi un punct de legătură între toţi factorii implicaţi în procesul de producere, colectare şi reciclare, pentru a pune bazele rezolvării problemei deşeurilor din unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar braşovean. Elevii şi profesorii vor afla mai multe despre modul în care se colectează şi se reciclează deşeurile urbane, dar şi despre beneficiile pe care colectarea selectivă le are în materie de protecţie a mediului.
In cadrul proiectului „ Arată Că-Ţi Pasă ! Colectează Selectiv !“ se va iniţia o campanie de informare, educare şi conştientizare în şcoli, în speranţa că, în scurt timp, elevii vor decide să se implice mai mult în curăţenia oraşului lor, pentru a-i da, într-adevar, o faţă europeană.


2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
07.02.2011 – 30.04.2011


3. SCOPUL
Scopul proiectului este promovarea şi implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi managementul acestora în vederea reducerii cantităţii depozitate necontrolat în incinta şcolilor, sensibilizarea comunităţii şcolare preuniversitare privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea capacităţii unităţilor de învăţământ de a contribui la protecţia mediului.

 

4.DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

· Promovarea şi implementarea proiectului în Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov ;
· Promovarea şi implementarea proiectului în unităţile şcolare preuniversitare din municipiul Braşov ;
· Informarea, recrutarea , selectarea şi instruirea persoanelor desemnate din cadrul unităţilor de învăţământ braşovean privind colectarea selectivă a deşeurilor ;
· Informarea privind întocmirea unui plan de măsuri :

 
• Desemnarea responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul şcolii - numele şi datele de contact ale acestuia ;
• Descrierea organizării colectării selective ( scop, tipuri de containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor) ;
• Instruirea elevilor, cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi privind colectarea selectivă a deşeurilor ;
• Stabilirea obligaţiilor elevilor , cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi precum şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor ;
• Achiziţionarea Europubelelor, Eurocontainerelor în culorile specifice tipului de deşeu colectat ;
• Încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate selective cu un operator economic autorizat, care să le ridice în vederea reciclării/ valorificării corespunzătoare a acestora ;
• Colectarea deşeurilor se va face în grupuri de câte trei recipiente, pentru cele trei tipuri de materiale colectate. Astfel, deşeurile de hârtie şi carton vor fi colectate în recipiente de culoare albastră, deşeurile din metal şi plastic în recipiente de culoare galbenă, iar deşeurile de sticlă în recipiente de culoare verde ;
• Amplasarea recipientelor de colectare selectivă pe fiecare etaj / nivel al unităţii de învăţământ, cât şi la intrarea în şcoală pentru vizitatori, în locuri uşor accesibile, marcate şi indicate corespunzător;
• Marcarea containerelor în culorile menţionate mai sus se poate face prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă pe minimum 20% din suprafaţa vizibilă ;
• Inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă ;
• Golirea recipientelor se va face în funcţie de intensitatea activităţii/ ritmul de umplere de către personalul desemnat cu efectuarea curăţeniei ;
• Ridicarea containerelor se va face de către firma autorizată pentru toate tipurile de deşeuri ;
• Stocarea temporară a deşeurilor colectate ;
• Raportatea rezultatelor ;
• Informarea vizitatorilor .

· Monitorizarea şi evaluarea proiectului;

 

5. ECHIPA DE PROIECT
Echipa de proiect este formată din :

1. dir.prof.ing. Felegean Daniela
2. prof.ing.Cherecheş Mihaela
3. pof.ing. Cotinghiu Camelia
4. prof. ing. Pârvu Marcela
5. m.i. Becheru Nicolae

 

6.PARTENERIATE
Proiectul „ ARATĂ CĂ-ŢI PASĂ! – COLECTEAZĂ SELECTIV! beneficiază de sprijinul următoarelor societăţi partenere cu care se încheie acorduri de parteneriat.

1. ABMEE -Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov ( Agency of Brasov for the Management of Energy and Environment)
2. Agenţia de Protecţia Mediului Braşov
3. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Braşov
4. Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
5. AMB - Agenţia Metropolitană Braşov
6. S.C.COMPREST S.A - Braşov

 

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania