PROIECTUL ROSE 2017-2021

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT - ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

ORARUL PREGĂTIRII CE SE DERULEAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE

ACHIZIŢII

Servicii de catering pentru elevi:

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - CATERING ELEVI

SPECIFICAŢII TEHNICE - CATERING ELEVI

FIRMA CÂŞTIGĂTOARE - CATERING

Firma câştigătoare


 

   © 2011 • Toate drepturile rezervate • Colegiul Tehnic Transilvania